De Wado karate Kata’s

Vaak wordt er gezegd dat de kata’s in het Wado karate niet zo goed (mooi) zijn als in de andere karate stijlen. Het grappige is dat de ware Wado karate ka’s dit wel prima vinden wanneer dit gezegd wordt. Dit omdat de intentie van het Wado kata anders is dan bij de andere karatestijlen.
Men beoordeelt de kata’s meestal vanuit het wedstrijd perspectief, en dat is bij de Wado kata’s totaal niet relevant.

Vanaf de buitenkant gezien zijn de regulaire kata’s van de diverse stijlen vrijwel hetzelfde, maar voor iedere karatestijl geldt dat de uitvoer en interpretatie anders zal zijn.
Binnen het Wado karate beoefenen we de diverse kata’s op een andere manier dan dat dit bij de meest karatestijlen gewoon is.
Het lopen van een kata en het beoordelen van het uiterlijk speelt binnen het Wado karate maar een kleine rol. Wat wel belangrijk is zijn de kleine zogenaamde subtiele zaken, en deze behoren dus zichtbaar getoond te worden.

Klik hier om het hele document te lezen

 

Advertenties

Wado karate en het Jujutsu

Een groot deel van de basis technieken in de Martial arts bestaat uit het herhalen van die technieken.
Wanneer we een klassikale manier lesgeven heeft dit een minder goede invloed op de leerling. Dit om o.a. de volgende redenen.
Het klassikaal oefenen geeft de leraar nauwelijks de kans om individuele aanpassingen te doen bij de leerlingen. Een bijkomend nadeel is dat hierdoor de uit te voeren technieken bijna als vanzelf wat oppervlakkiger worden uitgevoerd.

Klik hier om het hele document te lezen

 

Hikite (het terug trekken van de vuist)

In dit document beperk ik mij tot het stoten vanuit de stilstaande positie wat we Sonobazuki noemen.
De reden hiervoor is dat beginnende leerlingen hier vaak direct mee te maken krijgen, en dat zij dit meestal in hun verdere karate carrière zo blijven uitvoeren.

Hikite is het begrip dat we o.a. gebruiken bij het terug trekken van de contra vuist wanneer we een stoot uitvoeren.
In eerste instantie wordt ons aangeleerd om dit zo krachtig mogelijk te doen, waarbij de uitleg hiervan is dat de kracht van de terugtrekkende arm overgaat ik de kracht van de stotende vuist.
Wanneer we hier goed naar gaan kijken blijkt dat we feitelijk daardoor een minder efficiënte stoot uitvoeren.

Klik hier om het gehele document te lezen

Het begrip Kuzushi

Kuzushi is een Japanse term die in de martial art gebruikt wordt voor onbalans.
Dit komt van het woord Kuzusu dat betekent, hevelen, naar beneden trekken, maar ook slopen.
Het verwijst niet alleen naar het in onbalans brengen van de tegenstander, maar ook om de tegenstander te controleren en om deze totaal uit te schakelen.

In de martial art is de kuzushi een buitengewoon belangrijk onderdeel van het geheel, omdat het de kunst verstaat om een tegenstander zonder dat hij dit direct in de gaten heeft, in onbalans te brengen.
M.a.w. Op het moment dat de kuzushi wordt toegepast is de tegenstander niet meer slecht bezig met zijn tegenstander, maar ook met zichzelf. En dat gegeven brengt hem ten opzichte van de ander in het nadeel.

Klik hier om het gehele document te lezen

Nagashizuki

Wanneer we een techniek als Nagashizuki oefenen gaat dit meestal op de volgende wijze: Vanuit de stand Hidari Shizentai stappen we voorwaarts, plaatsen een stoot en draaien ons lichaam weg.
Het achterste been wordt hierbij vaak nadrukkelijk opzij geplaatst.
In eerste instantie is deze manier van oefenen niet verkeerd omdat het een leerling leert zijn lichaam te gebruiken.
Het nadeel hiervan is dat men in een later stadium bovenstaande manier weer moet afleren, en zoals we allemaal wel weten is afleren moeilijker dan aanleren.

Klik hier om het gehele document te lezen

Tobikomizuki / Kizamizuki

In het Wado karate spreken we altijd over Tobikomizuki, dus ook in dit stuk zullen we ons daar aan houden.
Wat is Tobikomizuki nou eigenlijk, letterlijk vertaald is Tobikomizuki niets anders dan een uitvalstoot.
Maar bij het oefenen van deze techniek zul je ervaren dat er nog een aantal andere zaken zijn die belangrijk zijn om te weten.
Wanneer deze Tobikomizuki correct wordt uitgevoerd spreken we over een zogenaamde eindstoot, met andere woorden, goed en zuiver uitgevoerd, het gevecht is beëindigd.

Klik hier om het gehele document te lezen.

Begrip en onbegrip over het Wado karate

Binnen het Wado karate zijn er best veel zaken die tamelijk onduidelijk zijn, het is lastig en soms frustrerend dat vragen en opmerkingen niet of nauwelijks naar tevredenheid beantwoord worden.
Het gevolg hiervan is dat mensen afhaken en andere keuzes gaan maken.

Het is vrij complex om hier precies uit te leggen hoe een en ander is ontstaan.
Maar wat we wel kunnen zeggen is dat met name de eerste leraren die naar Europa kwamen dit eigenlijk te vroeg hebben gedaan. Zij hadden nog niet het niveau dat Hironori Otsuka voor ogen had, maar omdat hij het Wado karate wereldwijd wilde verspreiden moest dat toch maar gebeuren.

Klik hier om het gehele document te lezen

Wadoryu karate: De stijl

Het Wadoryu karate is één van de zes grote karate stijlen
(Shotokan,Wadoryu, Shito Ryu, Goju Ryu, Kyokushin, en Kenpo).

Het Wado karate lijkt oppervlakkig sterk op de andere karate stijlen, zoals b.v. het Shotokan. Er zijn echter een aantal belangrijke verschillen.
Allereerst kunnen we zeggen dat het Wado Ryu karate meer een Jujitsu dan een Okinawa karatestijl is. De stijl werd voor het eerst geregistreerd in 1938 onder de naam: Shinshu Wadoryu Karate-Jujutsu.

Lees hier het gehele Document

Concepten en begrippen binnen het Wado karate

In het verleden heb ik reeds meerdere malen geschreven over deze onderwerpen, maar toch zie je dat slechts bij weinig karate ka’s terug.
Misschien komt dit door te weinig kennis van de materie of wel door onbegrip of zelfs een soort van ongeïnteresseerdheid. Ook zou het kunnen dat men bang is voor veranderingen waarbij met name de wat hogere dangraden even een stapje terug moeten doen om twee stappen verder te kunnen zetten.
Klik hier om dit document in zijn geheel te lezen.

Rob van Leeuwen

Veel technische uitleg binnen het Wado karate, is niet de uitleg waar het Wado karate voorstaat

Wat bedoel ik met bovenstaande tekst die misschien voor sommige mensen in het verkeerde keelgat schiet. In het hier onder geschreven document zal ik proberen dit uit te leggen en ik hoop hierdoor meer begrip te kweken over de technieken binnen het Wado karate door te laten zien dat de technieken geavanceerder zijn dan dat we geleerd hebben.

Zoals gezegd veel technieken zijn geavanceerder dan dat we op het eerste gezicht kunnen zien, maar wanneer we dan zo’n techniek gaan analyseren komen we tot verrassende inzichten die er voor zorgen dat de uitvoer van de techniek(en) in groot contrast staat met wat je ooit standaard geleerd hebt.

Klik hier om het gehele document te lezen

Misvatting en onbegrip over de uitvoer van kata en kumite.

Wanneer er uitleg wordt gegeven over kata en kumite kan dit nogal verwarrend zijn omdat dit in veel gevallen niet eenduidig gebeurt. De interpretatie van de leraar speelt hier dan ook een belangrijke rol.
En wanneer we dan deze technieken samen met een partner gaan oefenen merken we al snel dat in de praktijk sommige technieken soms niet werken zoals we gedacht hadden.

Zo zien we meestal dat de kata uitleg op de zogenaamde Bunkai manier wordt gegeven wat je simpel gezegd zou kunnen vertalen op de volgende manier. A. voert een aanval uit waarbij B. reageert met een blokkering en een tegen counter.
Maar zoals reeds geschreven in de echte praktijk werkt dit meestal niet omdat de aanvaller echt niet op die tegen actie van de verdediger blijft wachten.

Klik hier om het gehele document te lezen

Het Wado karate toen en nu

Toen Otsuka sensei in der tijd het Wado karate introduceerde en hij een aantal van zijn leerlingen de wijde wereld in stuurde, had dat nogal wat impact voor iedereen. Het Wado karate moest concurreren met een aantal verschillende karatestijlen die reeds gevestigd waren zoals o.a. het Kyokusinkai en het Shotokan.

Met name in die tijd was er nog weinig besef dat er verschillende karatestijlen bestonden en wat dan die verschillen waren. (Zo ging ik zelf op karate, zonder ook maar enig idee te hebben dat er verschillende stijlen bestonden).
En eigenlijk verschilt dit vandaag de dag nog steeds niet, nieuwe leerlingen kiezen meestal niet bewust voor een stijl maar komen door de omstandigheden hiermee in aanraking.

Klik hier om het gehele document te lezen

De verschillende kumite’s

We kennen binnen het Wado karate een flink aantal verschillende kumite’s met ieder hun eigen inbreng.
De diverse stromingen binnen het Wado karate bepalen zelf wat en welke kumite’s er geoefend moeten worden.
Zo wil de ene stroming niets te maken hebben met bijvoorbeeld de sanbon kumite’s terwijl de andere stroming helemaal niets heeft met de Ohyo kumite’s enz.

Wat wel opvallend is dat praktisch alle kumite’s slechts geoefend worden als Go no sen dus als aanval – blok – counter.
Waarbij de andere principes Sen no sen en Sen Sen no sen totaal niet aanbod komen. Dat is bijzonder jammer want juist het oefenen en begrijpen van die laatste genoemde principes geven de diverse kumite’s hun meerwaarde.

Klik hier om dit gehele document te lezen.

Begrip en onbegrip over het Wado karate

Binnen het Wado karate zijn er best veel zaken die tamelijk onduidelijk zijn, en het is lastig en soms frustrerend dat vragen en opmerkingen niet of nauwelijks naar tevredenheid beantwoord worden. Het gevolg hiervan is dat mensen afhaken en andere keuzes gaan maken.
Het is lastig en vrij complex, om hier precies uit te leggen hoe een en ander is ontstaan.  Maar wat we wel kunnen zeggen is dat met name de eerste leraren die naar Europa kwamen dit eigenlijk te vroeg hebben gedaan. Zij hadden nog niet het niveau dat Otsuka sensei voor ogen had, maar omdat hij het Wado karate wereldwijd wilde verspreiden moest dat toch maar gebeuren.
Klik hier: om het gehele document te lezen

De verborgen technieken in kata

Als eerste, eigenlijk zijn er helemaal geen verborgen technieken in de kata’s. Maar wanneer je er niet op gewezen wordt is het net als met een berg glas waar wel eens een diamant tussen kan liggen, je ziet glas en daardoor denk je dan ook dat het alleen maar glas is  en je realiseert je niet dat het ook wat anders kan zijn. En dat is wat er aan de hand is met kata. Allereerst moeten we een definitie van kata neerzetten, en dat zou de volgende kunnen zijn. Namelijk, kata is een aaneen schakeling van technieken die al dan niet in combinatie dienen te worden uitgevoerd, waarbij de juiste uitvoer van de individuele techniek het leermoment behoord te zijn.

Klik hier: om het gehele document te lezen

Rob van Leeuwen

Wel of niet zelf technische aanpassingen doen binnen het Wado karate system.

Een lange titel voor een document waarbij je eigenlijk en direct nee!! kunt zeggen.
Dit klinkt wel erg drastisch, maar ik zal proberen, om dat hier zo duidelijk mogelijk uit te leggen.
Otsuka sensei creëerden zijn Wado karate vanuit een bepaalde visie, met een groot aantal verborgen concepten en verschillende principes daarin verborgen.

Ik spreek hier bewust van verborgen, omdat veel van deze technieken, uit de oude vechtsystemen komen die Japan rijk is. Het verborgene zit hem er niet altijd in dat het echt letterlijk verstopt zit, maar veel meer in het begrijpen, van de reeds eerdergenoemde concepten en principes. Waarbij zeker is dat, wanneer bepaalde zaken jou niet uitgelegd worden je ze ook niet als zodanig zult herkennen.

Lees hier het gehele document

Rob van Leeuwen

Wat ben je eigenlijk aan het oefenen

Het besef en het bewust zijn van wat we eigenlijk aan het oefenen zijn is niet altijd even groot bij iedereen. Zo zien we in de dagelijkse praktijk van het karate dat leraren bijna kritiekloos de leerstof van hun eigen leraren hebben overgenomen en dit dan de komende 30 40 jaar zijn blijven uitdragen.
Het hoe, wat en waarom is geheel naar de achtergrond verdwenen.
Dit is jammer en komt de ontwikkeling van het Wado karate zeker niet te goeden.

Wanneer we nu eens daadwerkelijk gaan kijken naar de technieken die we binnen het Wado karate beoefenen zien we al snel een aantal verschillende zaken waar je best vragen bij kunt stellen.
Zo zou een eerste vraag? kunnen zijn, wat Otsuka sensei nou werkelijk voorhad met zijn Wado karate.
Maar ook een vraag als, wanneer er dan zoveel Jiujitsu technieken binnen het Wado karate zijn, waarom besteden we er hier dan niet zo veel aandacht meer aan.

Lees hier het gehele Document

Rob van Leeuwen

Het ware doel van kata.

Het ware doel van kata.
Het doel en bestaan van de kata’s die wij beoefenen is niet om daar wedstrijden mee te lopen. Dit is een alom uitgebreide misvatting dat een eigen leven is gaan leiden. Natuurlijk is het bestaan van kata wedstrijden niet meer weg te denken uit onze huidige karate training. Maar het gevaar hiervan is dat de uiterlijke vertoning belangrijker wordt dan de feitelijke zaken. Een kata mooi lopen zegt zeker niets over de karate kwaliteiten van die uitvoerende karate ka. De Japanse karate federatie JKF heeft er zelfs een officieel boek aan gewijd namelijk The Bible of Shitei Kata hierin staat duidelijk beschreven aan welke eisen de wedstrijd kata’s moeten voldoen.

Klik hier om het gehele document te lezen

Rob van Leeuwen

Wado karate is controle.

Wado karate is controle.
Deze uitdrukking staat als een paal boven water binnen het Wado karate, net als de volgende uitdrukking dat het Wado karate sente is. En sente betekend aanvallen. Toch zijn niet veel Wado ka’s vertrouwd met deze beide uitdrukkingen, maar wel met het gezegde dat het Wado karate een zachte karate stijl is. De insiders binnen het Wado karate weten wel beter en spreken over het Wado karate als een schorpioen die in een hele mooie verpakking zit.

Klik hier om het gehele document te lezen.

Rob van Leeuwen

Het ontbreken van een leermethode binnen het (Wado) karate.

Een leermethode is ook iets dat vanuit de martiale arts niet echt gewenst is, maar in deze tijd waar het karate opgenomen en aanvaard is als een volwassen sport zou het ertoe bij kunnen dragen dat zowel de leerling als de leraar(en) hier hun voordeel mee zouden kunnen doen.

Natuurlijk kennen we binnen het karate onze exameneisen maar deze hebben slechts zijdelinks te maken met het begrip leermethode.
Exameneisen zijn een soort van tussenstand in de ontwikkeling en voortgang van de karate-ka.
Maar een leermethode gaat vooral over het hoe en wat leren we de leerling om te komen tot die eerder genoemde tussenstand.

Klik hier om het gehele document te lezen

Uitleg van technieken binnen het Wado karate.

Wanneer we met het Wado karate beginnen worden we geconfronteerd met allerlei verschillende zaken. Zaken zoals standen en houdingen, zowel van de benen als van onze armen.
Dat is een eerste periode waar je doorheen moet gaan die best lastig is.
Veel vragen komen in je op, waarbij er maar weinig echt worden beantwoord.
Dat je op sommige vragen geen direct antwoord krijgt is niet geheel onlogisch, gewoon omdat je het karate en zijn technieken moet zien als een trap die bestegen moet worden en daar moet je dus echt de tijd voornemen.

Klik hier om het gehele document te lezen.

Wat is kata en waarom oefenen we dit

Wanneer we kijken naar iemand die een kata loopt tijdens een wedstrijd, dan beoordelen we eigenlijk   alleen maar de buitenkant. Je zou het lopen van zo’n kata kunnen vergelijken met het doen van een kuur tijdens een wedstrijd schoonrijden bij het schaatsen. Natuurlijk is er niets mis mee en is het prima om een kata competitie te houden. Maar vanuit de Martiale Art gezien draagt het wedstrijd gebeuren niets bij in de ontwikkeling van de techniek.
Klik hier om het gehele document te lezen.

Het is lastig om als leraar bij een andere leraar in de rij te gaan staan.

Wanneer je hier met leraren over spreekt dan reageren ze vaak met het volgende, nee hoor voor mij niet, ik heb daar geen problemen mee.
Maar als je gaat rondkijken op stage’s en seminars dan zie je toch dat veel leraren het aflaten weten en zelf niet aanwezig zijn. Het gevaar schuilt hier dat leerlingen zaken leren die hun leraar niet weet.
In een van mijn eerdere documenten heb ik geschreven over Old school karate, waar ik mee bedoelde dat men ooit iets geleerd heeft en dit tot in de eeuwigheid op die manier blijft uitvoeren.
Klik hier om het gehele document te lezen.

Old School Wado Karate

Het is verbazend om te zien, dat veel (heel veel) leraren en ook jonge pas begonnen leraren, zich nog steeds vasthouden aan wat we noemen old school. Verbazend? omdat we in de afgelopen 10 jaar, zoveel over het wado karate geleerd hebben, dat het bijna onmogelijk is, dat men nog bezig is met de technieken die we in de zestiger jaren hebben geleerd.

Zo kun je bijna overal zien dat leraren, niets anders hebben gedaan dan hun leraar kopiëren, waarbij fouten en onwaarheden klakkeloos over genomen werden. Zo blijft het mij verbazen dat de uitleg van de techniek(en) zonder kritiek overgenomen wordt als zijnde de waarheid en niets anders dan de waarheid. Ook is het buitengewoon jammer dat leerlingen zich hier niet wat kritischer opstellen, zij slikken in vele gevallen de uitleg van hun leraar als zoete koek.

Lees hier het gehele document